Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 443/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 442/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia opłat za miejsca grzebalne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

II SAB/Op 6/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Białej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Op 25/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych

II SAB/Op 61/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Olesna w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości