Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Op 509/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 634/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-19

Sprawa ze skargi G. H. na Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 543/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 546/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 574/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy dostępu do akt ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 544/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 545/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego

II SA/Op 531/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Op 6/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie wydania orzeczenia o niepełnosprawności