Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 174/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego

II SA/Op 224/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi R. B. na czynności Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w Strzelcach Opolskich w przedmiocie dostępu skazanego do aparatu telefonicznego

II SAB/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności nakazu przyjęcia do aresztu

II SA/Op 99/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenia Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 323/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi R. B. na rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Brzegu w przedmiocie czynności w postępowaniu karnym

II SA/Op 190/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-06

Sprawa ze skargi R. B. w przedmiocie funkcjonowania administracji więziennej

II SA/Op 192/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 280/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-04

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich w przedmiocie czynności z zakresu postępowania karnego

II SA/Op 374/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi R. B. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego [...] w przedmiocie skargi na działalność administracji zakładu karnego

II SA/Op 309/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich w przedmiocie czynności podjętej w postępowaniu karnym
1   Następne >   +2   4