Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 1232/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie nostryfikacji dyplomu

I OSK 1037/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

I OZ 383/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 496/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1987/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. P. na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 593/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania