Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 506/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-07

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt OSK 506/04 odrzucające skargę kasacyjną Jana Z. od wyroku NSA w Warszawie sygn. akt II SA 2969/02

OSK 393/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

OSK 506/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

OSK 938/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

OSK 169/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

OSK 109/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-01

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. K., S. K. i K. L. na niewykonanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyroku NSA w Warszawie Sygn. akt I SA 234/2000

OSK 342/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w sprawie ze skargi Stanisława K. i Krystyny K. i Konrada L. na niewykonanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyroku NSA I SA 234/00

OSK 847/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   2