Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 25/04 - Wyrok NSA z 2004-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uwłaszczeniu (...) Zakładów Przemysłu Spirytusowego 'P.' w Ł. nieruchomością położoną w Ł. przy ul. K. 58,działka...

OSK 392/04 - Wyrok NSA z 2004-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uwłaszczenia nieruchomości

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

OSK 732/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

OSK 290/04 - Wyrok NSA z 2004-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. (...) w sprawie wywłaszczenia nieruchomoś...

OSK 134/04 - Wyrok NSA z 2004-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (......

OSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej w części dot. odpłatności za nabytą własność budynków i urządzeń

OSK 195/04 - Wyrok NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nieważności decyzji ustalającej opłaty za zarząd gruntami

OSK 435/04 - Wyrok NSA z 2004-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie uwłaszczenia nieruchomością
1   Następne >   3