Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1961/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OSK 2022/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kopalni [...] Spółka Akcyjna w K. oraz Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 97/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa i Kopalni Odkrywkowych [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

II OZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

I OSK 19/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa, Kopalni [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 1048/07 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 1000/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmioci...

I OSK 132/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa, Kopalni Odkrywkowych [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1158/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1376/06 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
1   Następne >   2