Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I OSK 1504/08 - Wyrok NSA z 2009-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 13/09 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I OSK 29/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I OSK 86/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OSK 1365/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1478/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

II GSK 1018/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami
1   Następne >   +2   +5   7