Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I OW 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. R. o dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej '[...]'

I OSK 2736/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem ...

II OZ 1033/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

I OZ 346/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 od...

II GZ 365/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci nagany

I OZ 1101/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

II OZ 1356/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej posta...
1   Następne >   +2   6