Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 537/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 465/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 565/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 65/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

II GSK 3814/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

I OZ 630/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II OZ 849/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1045/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 490/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2