Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie postępowania odwoławczego

I OZ 661/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OZ 1973/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 509/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności ni...

I OZ 513/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 647/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie postępowania odwoławczego

I OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2