Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1308/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala ...