Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SAB/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SA/Wa 72/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 76/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 474/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 3153/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2383/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2943/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3177/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 133/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp
1   Następne >   +2   +5   +10   43