Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

II SA/Ol 222/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi M.S. na Gminę w przedmiocie wstąpienia w stosunek najmu

II SAB/Rz 9/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zmiany wpisu w ewidencji gruntów oraz księdze wieczystej

IV SA/Gl 273/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Wr 341/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi P. R. na czynność materialno - prawną Prezydenta W. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu postanowił: odrzucić skargę.

III SA/Kr 381/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie przebiegu linii komunikacyjnych na obszarze miasta

IV SAB/Gl 6/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 21/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SA/Wa 1917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. J. W. na odpowiedź Urzędu (...) W. , znak (...) w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta

VII SO/Wa 3/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-24

Wniosek T. R. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi [...]

IV SA/Po 98/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Sprawa ze skargi M.K. bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie wykonania decyzji administracyjnej
1   Następne >   +2   5