Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 551/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ

II SA/Op 550/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 33/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Op 336/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-20

Sprawa ze skargi K. G. reprezentowanego przez ojca G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 336/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-26

Sprawa ze skargi K. G. reprezentowanego przez ojca G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stypendium szkolnego na skutek wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu