Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

III SA/Łd 385/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Kr 394/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie rejestracji pojazdu

II SA/Sz 756/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

I SA/Po 173/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. ;

II SA/Op 607/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji o skierowaniu i ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 984/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 789/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie z 26 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 1363/14 w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie z [...] lipca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości

IV SA/Gl 1162/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Lu 643/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I SA/Gl 2/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji w sprawie ustalenia wymiaru w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100