Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Skarżony Starosta X

IV SA/Gl 880/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Ż. w przedmiocie wysokości dopłat do leków

II SA/Gl 649/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-26

Sprawa ze skargi E. L. i J. L. o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi E. L. i J. L. na pismo Starosty B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych

II SAB/Gl 26/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

IV SA/Gl 882/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-28

Sprawa ze skargi G.K. na pismo Starosty T. w przedmiocie odszkodowania z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Gl 455/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

III SAB/Gl 12/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu C. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Gl 452/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty R. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Gl 810/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-20

Sprawa ze skargi S.K., A.K., R.G., J.W., B.S., I.T., Z.S., M.P., A.D., T.F., R.D., M.Ł., H.Ł., Z.T., P.K., A.K., I.K., S.W., M.L., S.L., B.K., L.K., K.L., J.Z., C.Z., D.B., Z.B., A.S., G.S., H. K., A.M., S.K., A.K., M.K., J.G., H.K., L.M., H.M., M.P., J.P., J.K., I.B., A.B., M.B., M.S., J.S., T.K., C.K., M.K., K.M., Z.M., W.Ł., I.M., S.M., T.K., K.D., C.G., K.G., B.K., M.K., T.M., P.C., D.C., K.M., M.M., M.M., R.K., H.K., S.K., A.Z., W.D., T.D., T.D., A.Ł., J.Ł., K.K., R.K., J.K., S.K. na Uchwał...

III SA/Gl 1586/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi S. P. na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Powiatowego w R. w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Gl 1586/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-20

Sprawa ze skargi S. P. na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Powiatowego w R. w przedmiocie ewidencji gruntów
1   Następne >   2