Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1020/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody z [...] lipca 2008 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia

II OZ 1314/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II SA/Gd 787/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-01

skarg Prokuratora Okręgowego, W. K., J. K. i B. K.-H. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nadania prawa własności nieruchomości na terenie byłego Wolnego Miasta

II OSK 1866/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Po 369/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;

III SA/Wr 640/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję W w przedmiocie wymeldowania skarżącego z miejsca pobytu stałego

VII SA/Wa 990/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowa uchylenia decyzji

II SAB/Bd 60/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w terminie

II SA/Gd 182/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę

III SA/Lu 322/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   2