Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

IV SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 1129/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie

II SA/Gl 1047/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1065/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1238/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ke 67/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Go 652/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 1165/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie Wojewody Nr [...] odmowy wznowienia postępowania

II SA/Go 656/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   66