Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

III SA/Gl 1003/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Gl 221/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 678/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

III SA/Gl 1024/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Gl 726/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

II SA/Gl 82/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Gl 29/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie należności przedemerytalnych

III SA/Gl 411/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Ka 382/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: zwrotu wywłaszczonej nieruchomości umarza postępowanie sądowe

II SA/Ka 1294/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   57