Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 8/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-25

III SO/Łd 8/08 ZARZĄDZENIE Dnia 25 kwietnia 2008 r. WSA w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym pisma A. F. z dnia [...]

III SO/Łd 1/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił : odmówić przyznania prawa pomocy. t.p.

III SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-30

Wniosek J. P.-B. o przesłanie orzeczenia lub orzeczenia z uzasadnieniem wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 278/07

III SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-28

Wniosek J. P.-B. w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 278/07 zarządza: 1. pozostawić wniosek bez rozpoznania; 2. przyznać adwokatowi P. G. z Kancelarii Adwokackiej [...] w Ł. przy ulicy [...] , kwotę 292,80 (dwieście osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu i nakazać wypłacić powyższą kwotę adwokatowi P. G. z f...

III SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku J. P. o przesłanie orzeczenia lub orzeczenia z uzasadnieniem wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 278/07

III SO/Łd 15/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie unieważnienia mapy ewidencji gruntów

III SO/Łd 15/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-10

Dnia 10 stycznia 2008 roku WSA w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym pisma T. J. oku z a r z ą d z a : pozostawić bez rozpoznania pismo skarżącego oku. ał