Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 813/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 851/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

VII SA/Wa 1146/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Bd 38/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wyegzekwowanie wykonania decyzji

VII SA/Wa 1114/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy podjęcia postępowania

II SA/Kr 864/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi B.J. na czynności Starostwa Powiatowego w Z.

II SA/Bk 657/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 559/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi J.S. i S.S. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wyroku WSA w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 2281/03

II SA/Op 522/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 254/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odroczenia wykonania przymusowej rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   17