Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1093/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1097/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę

II OZ 1103/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki budynku

II OZ 1108/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1102/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

II OZ 1106/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

II OZ 1110/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1113/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 581/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

OW 173/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej dla wsi Rogów
1   Następne >   +2   +5   +10   87