Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 848/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 671/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.09.2001 r., nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania rozbiórki

II OZ 672/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi I. i F. M., A. ...

II OZ 706/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

OSK 238/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-19

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Kr 823/02 zakończonej wyrokiem

II OSK 170/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w przedmiocie nie wydania decyzji w sprawie wyłączenia komina z eksploatacji

II OZ 634/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 1044/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu zamurowania samowolnie wykonanego otworu okiennego i drzwiowego

II OZ 666/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
1   Następne >   3