Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 860/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie VI SA/Wa 1820/04

II OZ 515/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 563/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 521/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót...

II OZ 581/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części postanaw...

II OZ 627/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...], nr [...] w przedm...

II OZ 695/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 702/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II OZ 733/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   95