Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

VII SA/Wa 1993/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Skarga J. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

VII SA/Wa 467/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 138/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie , Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.

VII SAB/Wa 57/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi B. S. A. w W. w przedmiocie bezczynności Wojewody [...]

VII SA/Wa 1145/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Wr 569/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi M. F. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA we Wrocławiu (sygn.akt II SA/Wr 170/0

VII SA/Wa 1863/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   44