Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 886/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 857/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 854/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 848/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1018/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej T. D. w sprawie ze skargi na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr ... w przedmiocie obowiązku sporządzenia i dostarczenia projektu budowlanego zamiennego

II OZ 991/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności obiektu budowlanego