Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 880/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu usunięcia nieprawidłowości

II SA/Kr 42/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 143/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Sygn akt II OSK 673/07

II SA/Kr 1458/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu opróżnienia budynku

II SA/Kr 959/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

II SA/Kr 616/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu

II SA/Kr 829/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 898/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania rozbiórki

II SA/Kr 53/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie nakazania rozbiórki

II SA/Kr 177/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   57