Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 880/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu usunięcia nieprawidłowości

II SA/Kr 829/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 199/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania

II SAB/Kr 90/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SA/Kr 880/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-25

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA , sygn. akt II SA/Kr 880/06

II SA/Kr 1248/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 1240/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia zarzutów

II SA/Kr 828/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1483/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SA/Kr 959/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu
1   Następne >   +2   5