Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 522/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 197/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Skarga M. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 171/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Skarga J. R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego