Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-16

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie zniszczenia na działce nr A posesji nr [...] ulicy [...] urządzeń melioracyjnych

II SAB/Op 46/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie utwardzenia nawierzchni drogi polnej na działce nr A i podwyższenia jej powierzchni

II SAB/Op 58/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie: użytkowania budynków na posesji nr [...] przy ulicy [...] w działalności gospodarczej na podstawie wadliwej zmiany sposobu użytkowania oraz nie wydania zakazu użytkowania budynków i obiektów do prowadzonej działalności gospodarczej

II SAB/Op 48/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-30

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie wybudowania na części działki nr A strony nawierzchni drogi polnej na działce nr B

II SA/Op 118/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego