Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 196/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-03

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu E. S. od decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania budynku oddala sprzeciw.

II SA/Op 188/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku

II SA/Op 203/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wstrzymania użytkowania budynków

II SA/Op 435/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Op 98/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji nakładającej obowiązek sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego

II SA/Op 140/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania robót budowlanych

II SA/Op 16/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Op 307/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych

II SA/Op 21/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-04-07

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu S. K. od decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych oddala sprzeciw.

II SA/Op 135/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-25

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2020 r. sprawy ze sprzeciwu M. T. od decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie budowy zadaszenia nad miejscami postojowymi oddala sprzeciw.
1   Następne >   3