Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Go 13/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie remontu budynku i eksmisji lokatorów z tego budynku

II SA/Kr 1964/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Skarga A.O. na nienaprawienie drogi gminnej położonej na działce nr [...] i nr [...] w miejscowości Ł.

II SA/Kr 1963/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Skarga A.O. na pismo Burmistrza T. znak: [...]

II SA/Gl 447/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-20

Sprawa ze skargi Z. M. o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w C. z dnia [...]

II OZ 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Kr 330/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza [...]

II OW 71/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie likwidacji samowolnie wykonanych odpływów nieczystości na pole orne oraz zanieczyszczenia stawu

II SO/Kr 42/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] za nieprzekazanie skargi w terminie

II SAB/Kr 38/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi A.W. , następcy prawnego po zmarłym Z.K. w przedmiocie bezczynności Burmistrza K.

II SAB/Kr 103/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O.
1   Następne >   +2   +5   7