Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 19/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego