Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Rz 42/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie kontroli decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę stawów rybnych i usypania wałów przeciwpowodziowych

II SAB/Rz 39/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Rz 900/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-26

Sprawa ze skargi K. B. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie legalności istnienia ustępu

II SAB/Rz 37/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-12

Skarga A. N., na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w przedmiocie kontroli legalności robót budowlanych,

II SA/Rz 1018/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Rz 558/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-14

Skarga J. Ł., na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów:

II SAB/Rz 28/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności w sprawie legalności budowy

II SA/Rz 1258/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-29

Sprawa ze skargi U. S. - W. i J. W. na czynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do wszczęcia postępowania

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] postępowania w przedmiocie legalności robót budowlanych w budynku mieszkalnym
1   Następne >   +2   4