Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 616/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 608/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania nieważnościowego

II OZ 651/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 656/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpat...

II OZ 620/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 588/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 612/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej postanaw...

II OZ 613/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjne...

II OSK 1536/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-08

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 1881/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania
1   Następne >   2