Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2700/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-10

Wniosek I.J. o wstrzymanie wykonania decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] czerwca 2017 r. znak [...], utrzymanej nią w mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego z [...] czerwca 2016 r. znak [...], a także decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] listopada 2011 r. znak [...] oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego z [...]...

II OZ 978/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w pkt II wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...]w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II OSK 2683/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II OZ 985/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia

II OZ 955/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania organu I instancji

II OZ 986/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 979/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 981/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1568/19 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyz...

II OZ 932/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych
1   Następne >   2