Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2877/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-16

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1115/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze Stowarzyszenia [...] na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1033/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi J. W., T. W. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2845/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-02

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego ściany elewacji budynku

II OZ 1090/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nie...

II OZ 1058/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1064/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie prawidłowości wykonania nadbudowy budynku mieszkalnego

II OW 140/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na przebudowę lokali mieszkalnych

II OZ 1131/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę