Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 611/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II OZ 858/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II OZ 907/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego

II OZ 183/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...], zn. [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II OZ 806/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie uzgodnienia decyzji o pozwoleniu na budowę