Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

VII SA/Wa 985/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 429/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-12

Sprawa ze skargi T.G. na pismo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych