Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1148/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę