Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 935/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1074/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

VII SA/Wa 929/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1074/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II OZ 1012/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1028/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1843/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1000/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej