Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

II OZ 1125/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1124/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1012/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1028/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 393/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: BOII-3ak-772-3-241/13 w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego