Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 509/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia...

II OZ 508/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 849/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1045/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1002/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 490/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1189/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1237/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej