Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 203/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II OZ 543/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 267/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji