Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 365/18 - Wyrok NSA z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 214/18 - Wyrok NSA z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2563/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

Skargi kasacyjne Z. S. i J. S. oraz [...] z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Z. S. i J. S. oraz [...] z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania G. M. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak ... w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 3308/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1020/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części

II OZ 432/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 1086/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

II OSK 3337/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II OZ 1606/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu
1   Następne >   3