Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1633/11 - Wyrok NSA z 2011-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zgody na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2216/11 - Wyrok NSA z 2011-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1688/11 - Wyrok NSA z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 762/13 - Wyrok NSA z 2013-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 44/13 - Wyrok NSA z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1757/13 - Wyrok NSA z 2013-09-11

Skargi kasacyjne B.B. i M.M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B.B. i M.M. na decyzję Ministra Infrastruktury , [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 261/12 - Wyrok NSA z 2012-03-28

Skargi kasacyjne H. W. i T. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg H. W. i T. B. na decyzję Ministra Infrastruktury znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 378/15 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2334/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 524/16 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   2