Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nieważnościowego

VII SA/Wa 2629/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 443/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 843/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VII SA/Wa 1198/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 3815/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżony wyrok i

VIII SA/Wa 923/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 397/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 3800/19 - Wyrok NSA z 2020-03-03

Skargi kasacyjne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1862/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   3