Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 102/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

skarg: U S, J S, S K, A J, A K, K G, K K, P K, W K i M L na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 3800/19 - Wyrok NSA z 2020-03-03

Skargi kasacyjne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SAB/Wa 215/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

VII SAB/Wa 218/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju