Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1071/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] (w likwidacji) oraz Stowarzyszenia [...] na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej pozwolenia na realiza...

VII SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] (w likwidacji) oraz Stowarzyszenia [...] na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołani...

VII SA/Wa 2595/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SAB/Wa 128/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

II OSK 1905/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SAB/Wa 101/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

VII SA/Wa 172/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1537/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   6